Monthly Archives: April 2017

Livets ros

Bliv älskad varde du kärlighet
Bör som fröet tryggheten gro
Helgat vår rosens röda lyster
Främjad av brisens tjusande dans
Skönjas här dofternas ljuvliga storm
Korad med solens strålande ljus
I skygghet vilar skuggornas vals
Gagnad med himlavalvets närvaro
Därom grönskans lekfulla glans
Havets vågor som frälsar till ro
Sålunda värmens svepande famn
Likt träden en knarrens rysning
Stjärnor tindras i bergens toppar
Vindarna viskar ett sagolands rike
Unna dig livets gåvorika blomma