Monthly Archives: October 2014

Invictus

Angels white from what despite
Devils red from what they fed
Heaven blue unlike the true
Stars shiny yet so tiny

Hatred grows within bestows
Anger greeds for sickly deeds
Love reeks the heart it seeks
Fun believes it all achieves

Later think let it sink
Have it all or sadly fall
Become above pure as love
Later should believe it could.


Endeavour

Shame me knowledge
Time wins aloft
Sweet sour wet
Stale row affinity
Faint cold disaster
Dread folded pain
Look scold rain
Sins favor wasted
Hold clever vision
High skies blue
Seek tame faith
Old grimes flower
Find most hatred
Prone sleek temper
Close past death
Heaven shy away


“It”

Every day is eternal and my heart beats infernal
Guide me thy the blue skies are shy
Tell me how happiness may grow and so shall it flow for as long as you help me row
Life bestows a slowly sinking boat
Might wanna quickly row for that oath
Care of the most important thing
Not only giving that forsaken ring

Day goes nights passes
Time plows life marches


Lyx

Om så här och nu jag är hemma
I tid och rum till svårhet att stämma
Viljans skepnad är blott en skugga
Varje andetag i kroppen hugga

I vinterns kyla saknas ett glöd
Lik den sommarens vänner bjöd
Iakttagen av mina egna tankar
I evigheter av och an de vankar

Sol, vind och vatten
Den ofunna skatten
Färgens pigment
Svalkans värme
Naturens vätska
Drömmars resmål
Glädjeriket
Avslappnad
Lyx

Oklanderligt drivet av maktens pengar
Finns ej lyx för världens alla sängar
Bilar, resor och pampiga hus
När du ej förmår kärlek och bus

Som i skuggan av allt du gillar
Lever man för det som klirrar
Satan i dig förgiftar sinnet
Låt det ej fördärva minnet

Sådan av allt du kring dig har
Finnes dina mest sökta svar
Du bestämmer varstans du ödet finna
Hurdan det dagliga hjulet skall spinna